Sinds 18 jaar helpt de Stichting gepassioneerde Kasteeleigenaren en hun beheerders in de ongelijke strijd tegen een overmacht aan destructieve elementen als het erom gaat hun historische landgoederen te behouden voor de toekomstige generaties.

Deze voortdurende strijd wordt door de Kasteeleigenaar gevoerd in het zicht van oprukkende urbanisatie, veiligheidseisen, financiële realiteit, regelgeving, juridische, sociale en fiscale ongelijkheid. Dit alles, vaak met te weinig middelen en meestal alleen. Vele problemen, verplichtingen, barricades en eisen zijn niet uniek, toch voeren vele Kastelen hun strijd alsof het een unieke situatie betreft.

De Stichting zet zich in voor een inventarisatie van de vraagstukken, een inventarisatie van de gebruikelijke oplossingen, een onderzoek naar doordachte oplossingen en een uitwisseling van deze kennis en ervaringen teneinde Kasteeleigenaren en hun beheerders betere kansen te bieden om onder moeilijke omstandigheden hun landgoed te kunnen behouden en door te geven.

Indien u reeds specifieke kennis bezit of wilt participeren in de zeer praktische ondersteuning van landgoederen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Hans Musegaas

Secretariaat Nederland
Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam