Beheer

Onder de globale term « historisch landgoed » is een variêteit aan domeinen te vinden van de Xe Eeuw tot de XIXe Eeuw, geclasseerd monument of « nog » niet, familiaal, corporate of communale. Bewoond, in exploitatie of in afwachting van een nieuw élan. Ieder landgoed heeft zijn eigen historie en is een getuige van vele Eeuwen beheer.

Historische landgoederen verdienen bescherming, ze hebben een historie, een toonbeeld van vakmanschap, inventiviteit, glorie en een harmonie met hun omgeving die onvervangbaar is.

Ondanks de robuste muren, slotgrachten en bospartijen zijn historische landgoederen kwetsbaar geworden in de recente geschiedenis. Ze waren bedoeld voor de huisvesting van een familie, met een intensief beheer, ondersteund door vakmensen, met een lokale economische functie, en een belangrijke sociale schakel in de samenhang van het omliggende landschap.


Het lijkt erop dat sommige historische landgoederen door de overheid worden beschermd, of meer precies geformuleerd, minder worden gemarginaliseerd dan de andere historische landgoederen. De « bescherming » is meer geconcentreerd op ondersteuning van de muren, het monumentale belang, dan op het historische belang, de ziel van een functionerend familiekasteel, waarbij de overdracht van kennis, archieven, tradities, bibliotheek, meubels en verankering in de maatschappij essentiëel is voor de identiteit van een gebalanceerde samenleving.

Het beheer hebben over een historisch landgoed is een grote verantwoordelijkheid. Er zijn zeer vele « dossiers » te behandelen en met een complex prioriteitensysteem. De Stichting recruteert, leidt op en positioneert de verschillende vakmensen die functioneren in het beheer van een landgoed.
De franse functies zijn:

 • regisseur
 • directeur du domaine,
 • secrétaire,
 • gouvernante,
 • majordome,
 • cuisinier,
 • valet,
 • maître d'hôtel,
 • palefrenier,
 • chauffeur,
 • couple domestique,
 • gens de maison,
 • infirmière,
 • tuteur,
 • nounou,
 • femme de ménage,
 • gardien,
 • jardinier,
 • garde forestier,
 • agent de sécuritéIn het eerst komende magazine staan de openstaande vacatures op Kastelen als wel een beknopte representatie van de kandidaten.